R220.21-0050 para 218.19-160

 

Sae 1026
Rpm 1600
Avance 3500

 

Main Menu